Ліцензійна угода щодо програмного забезпечення.

УВАГА! Перш ніж завантажувати, інсталювати, копіювати або використовувати продукт, уважно ознайомтеся з наведеними нижче положеннями й умовами його застосування. ЗАВАНТАЖИВШИ, ІНСТАЛЮВАВШИ, СКОПІЮВАВШИ АБО ЗАСТОСУВАВШИ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИ ПРИЙМАЄТЕ ЦІ ПОЛОЖЕННЯ Й УМОВИ.

Ліцензійна угода щодо програмного забезпечення.

Ця ліцензійна угода щодо програмного забезпечення (далі «Угода») укладена між ФОП Ніколаєнко Сергій Сергійович, і вами, фізичною або юридичною особою (далі «Ви» або «Користувач»), надає Вам право використовувати Програмне забезпечення, визначене в розділі 1 цієї Угоди. Програмне забезпечення, визначене в розділі 1 цієї Угоди, може бути надано на носії даних, надіслано електронною поштою, завантажено з Інтернету, серверів Постачальника або отримано з інших джерел, відповідно до зазначених нижче умов і положень.

ЦЕ УГОДА ПРО ПРАВА КОРИСТУВАЧА, А НЕ ДОГОВІР КУПІВЛІ. Постачальник залишає за собою право власності на копію Програмного забезпечення та фізичного носія, на якому Програмне забезпечення постачається в товарній упаковці, а також усі інші копії, які Користувач має право створювати відповідно до умов цієї Угоди.

Вибравши під час завантаження, інсталяції, копіювання або використання Програмного забезпечення варіант «Приймаю», Ви підтверджуєте свою згоду дотримуватись умов і положень цієї Угоди. Якщо Ви не погоджуєтеся з усіма положеннями й умовами Угоди, виберіть варіант «Не приймаю», скасуйте інсталяцію чи завантаження, знищте або поверніть Програмне забезпечення, інсталяційний носій, супровідну документацію та товарний чек до ФОП Ніколаєнко Сергій Сергійович або торгової точки, де Ви отримали Програмне забезпечення.

ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ, ЩО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСВІДЧУЄ ФАКТ ПРОЧИТАННЯ ВАМИ ЦІЄЇ УГОДИ, РОЗУМІННЯ ЇЇ УМОВ І ПОЛОЖЕНЬ ТА ВАШУ ЗГОДУ НА ЇХ ДОТРИМАННЯ.

1. Програмне забезпечення. У тексті цієї Угоди термін «Програмне забезпечення» означає: (i) комп'ютерну програму з цією Угодою та всі її компоненти; (ii) увесь вміст дисків, компакт- і DVD-дисків, повідомлень електронної пошти та будь-яких вкладень або інших носіїв, з якими надається ця Угода, разом із формою об'єктного коду Програмного забезпечення, що постачається на носії даних, надається електронною поштою чи завантажується через Інтернет; (iii) усі письмові пояснення та будь-яку іншу документацію, пов'язану з Програмним забезпеченням, насамперед опис Програмного забезпечення, його характеристик, властивостей і способу використання, опис операційного середовища, у якому використовується Програмне забезпечення, інструкції із застосування чи інсталяції Програмного забезпечення або будь-який опис правил його використання (далі «Документація»); (iv) копії Програмного забезпечення, виправлення можливих помилок Програмного забезпечення, доповнення до нього, його розширення, змінені версії Програмного забезпечення й усі оновлення його компонентів (якщо є), право на використання яких вам надає Постачальник згідно з Розділом 3 цієї Угоди. Програмне забезпечення постачається виключно як виконуваний об'єктний код.

2. Інсталяція. Програмне забезпечення на носію даних, надіслане електронною поштою, завантажене з Інтернету, серверів Постачальника або отримане з інших джерел, необхідно інсталювати. Ви повинні інсталювати Програмне забезпечення на налаштованому належним чином комп'ютері, що відповідає принаймні викладеним у Документації вимогам. Спосіб інсталяції описано в Документації. Комп'ютерні програми або апаратне забезпечення, які можуть негативно впливати на роботу Програмного забезпечення, не має бути встановлено на комп'ютері, на якому інсталюється Програмне забезпечення.

3. Ліцензія. За умови, що Ви погоджуєтеся дотримуватися положень цієї Угоди, Ви своєчасно вносите плату за використання ліцензії та погоджуєтеся з усіма наведеними тут умовами та положеннями, Постачальник надає Вам указані права («Ліцензія»).

а) Інсталяція та використання. Вам надається невиняткове та непередаване право інсталювати Програмне забезпечення на жорсткому диску комп'ютера або іншому носії для постійного зберігання даних, інсталяції та збереження Програмного забезпечення в пам'яті комп'ютерної системи, а також застосовувати, зберігати й відображати Програмне забезпечення.

б) Застереження щодо кількості ліцензій. Право використання Програмного забезпечення обумовлюється кількістю Користувачів. Наведена нижче інформація стосується одного Користувача: (і) інсталяція Програмного забезпечення на одній базі даних системі або (ii) за умови, що обсяг ліцензії визначається кількістю баз даних, один Користувач означає одна база даних. Забороняється одночасно використовувати одну й ту саму Ліцензію на кількох базах даних.

в) Термін дії ліцензії. Право використання Програмного забезпечення обмежено в часі.

г) ПРОБНА ВЕРСІЯ Програмного забезпечення. Програмне забезпечення, що визначається як «не для продажу», або його ПРОБНА ВЕРСІЯ не підлягає оплаті та має використовуватися лише в демонстраційних цілях чи для тестування функцій Програмного забезпечення.

ґ) Припинення дії ліцензії. Дія ліцензії припиняється автоматично після закінчення періоду, на який вона надається. Якщо Ви не дотримуєтеся положень цієї Угоди, Постачальник має право скасувати Угоду без шкоди для своїх прав або судового захисту, що надається Постачальнику в таких випадках. У разі скасування Ліцензії Ви повинні негайно видалити, знищити чи повернути за власний кошт Програмне забезпечення та всі резервні копії до ФОП Ніколаєнко Сергій Сергійович або торгової точки, де Ви отримали Програмне забезпечення.

4. Підключення до Інтернету. Для належної роботи Програмного забезпечення потрібне підключення до Інтернету, а також установлення з'єднання із серверами Постачальника чи серверами третіх сторін через визначені проміжки часу. Підключення до Інтернету обов'язкове для роботи наведених нижче функцій Програмного забезпечення.

а) Оновлення Програмного забезпечення. Постачальник може час від часу випускати оновлення Програмного забезпечення (далі «Оновлення»), але не зобов'язаний надавати їх. Цю функцію активовано у стандартних налаштуваннях Програмного забезпечення; таким чином, Оновлення інсталюються автоматично, якщо Користувач не вимкнув відповідну функцію.

5. Реалізація прав Користувача. Ви повинні реалізувати права Користувача особисто або через своїх співробітників. Ви маєте право використовувати Програмне забезпечення лише для однієї бази даних, для якої надано Ліцензію.

6. Обмеження прав. Вам забороняється копіювати, розповсюджувати, вилучати компоненти чи створювати похідні продукти на основі цього Програмного забезпечення. Використовуючи Програмне забезпечення, Ви зобов'язуєтеся дотримуватися наведених нижче обмежень.

(а) Ви можете створити одну копію Програмного забезпечення на носії для постійного збереження даних за умови, що така архівна резервна копія не буде інсталюватися та використовуватися на будь-якому іншому комп'ютері. Створення будь-яких інших копій Програмного забезпечення вважається підставою для скасування цієї Угоди.

(б) Ви не маєте права використовувати, змінювати, перебудовувати Програмне забезпечення, робити його копії або передавати право на використання Програмного забезпечення чи його копій будь-яким способом, окрім чітко передбаченого положеннями цієї Угоди.

(в) Вам забороняється продавати, надавати в оренду, позичати Програмне забезпечення, передавати право на його користування чи використовувати його з комерційною метою.

(г) Ви не маєте права виконувати зворотне проектування, декомпілювати або дезасемблювати Програмне забезпечення чи застосувати будь-які інші засоби виявлення його вихідного коду, крім випадків, коли таке обмеження прямо заборонене законодавством.

(ґ) Ви погоджуєтеся використовувати Програмне забезпечення лише таким способом, що відповідає всім застосовним юридичним нормам законодавства, яке регулює його застосування, включно з відповідними обмеженнями згідно із законом про авторське право й інші права на інтелектуальну власність, але не обмежуючись цим.

(д) Ви даєте свою згоду використовувати Програмне забезпечення та його функції лише таким способом, що не обмежує можливостей доступу до них інших кінцевих користувачів. Постачальник зберігає за собою право обмежити перелік доступних послуг, що надаються окремим кінцевим користувачам, з метою надання своїх послуг максимальній кількості кінцевих користувачів. Обмеження переліку доступних послуг також передбачає повну заборону на використання будь-яких функцій Програмного забезпечення й видалення Даних та інформації із серверів Постачальника або серверів третьої сторони, пов'язаних із конкретною функцією Програмного забезпечення.

7. Авторське право. Програмне забезпечення та всі права, включно із правами власності та відповідними правами на інтелектуальну власність без обмежень, належать ФОП Ніколаєнко Сергій Сергійович. Ці права захищено положеннями міжнародного договірного права та всіма іншими застосовними законами країни, у якій використовується Програмне забезпечення. Структура, організація та код Програмного забезпечення є комерційною таємницею та конфіденційною інформацією ФОП Ніколаєнко Сергій Сергійович. Ви не маєте права копіювати Програмне забезпечення, за винятком визначених у розділі 6 (а) випадків. Будь-які копії, які дозволено створювати відповідно до умов цієї Угоди, мають містити такі самі позначки про право власності й авторське право, які використано у Програмному забезпеченні. Якщо Ви виконуєте зворотне проектування, декомпілюєте чи дезасемблюєте Програмне забезпечення або застосовуєте будь-які інші засоби виявлення його вихідного коду, тим самим порушуючи умови цієї Угоди, то погоджуєтеся, що будь-яка отримана таким чином інформація буде автоматично й безповоротно вважатися належною для передавання Постачальнику та цілком належатиме йому з моменту її отримання, незалежно від права Постачальника на розірвання цієї Угоди.

8. Захист прав. Постачальник залишає за собою всі права на Програмне забезпечення, за винятком тих, що чітко надані Вам як Користувачу Програмного забезпечення відповідно до умов цієї Угоди.

9. Багатомовні версії, програмне забезпечення, що постачається на носіях двох типів, кілька копій. Якщо Програмне забезпечення підтримує кілька платформ чи мов, або Ви одержали кілька копій Програмного забезпечення, Ви не маєте права інсталювати Програмне забезпечення на більшій кількості комп'ютерних систем або інші версії ніж ті, на які розповсюджується Ліцензія. Вам забороняється продавати, надавати в оренду, позичати Програмне забезпечення, укладати договір лізингу, надавати право на користування чи передавати версії або копії Програмного забезпечення, що Вами не використовуються.

10. Набуття чинності та припинення дії Угоди. Ця Угода набуває чинності з дати погодження з її умовами. Ви можете припинити дію цієї Угоди, остаточно видаливши, знищивши або повернувши за власний кошт Програмне забезпечення, усі резервні копії та всі пов'язані матеріали, отримані від Постачальника або його ділових партнерів. Незалежно від способу припинення дії цієї Угоди, умови розділів 7, 8, 11, 13, 20 і 22 є чинними без обмежень у часі.

11. ЗАЯВА КОРИСТУВАЧА. ЯК КОРИСТУВАЧ, ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАЄТЬСЯ «ЯК Є» БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ СПЕЦІАЛЬНИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. НІ ПОСТАЧАЛЬНИК РАЗОМ ІЗ ЙОГО ЛІЦЕНЗІАРАМИ Й ДОЧІРНІМИ КОМПАНІЯМИ, НІ ВЛАСНИКИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НЕ НАДАЮТЬ БУДЬ-ЯКИХ ТВЕРДЖЕНЬ АБО СПЕЦІАЛЬНИХ ЧИ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, ЗОКРЕМА ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ЧИ КОНКРЕТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ АБО ГАРАНТІЙ ТОГО, ЩО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕ ПОРУШУЄ БУДЬ-ЯКІ ПАТЕНТИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА, ТОВАРНІ ЗНАКИ ЧИ ІНШІ ПРАВА ТРЕТІХ СТОРІН. ПОСТАЧАЛЬНИК АБО БУДЬ-ЯКА ІНША СТОРОНА НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ТОГО, ЩО ФУНКЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАТИМУТЬ ВАШИМ ВИМОГАМ АБО ВОНО ФУНКЦІОНУВАТИМЕ БЕЗПЕРЕБІЙНО ТА БЕЗ ПОМИЛОК. ВИ УСВІДОМЛЮЄТЕ РИЗИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИБОРОМ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ПОТРІБНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, І БЕРЕТЕ НА СЕБЕ ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЦЕ, А ТАКОЖ ЗА ІНСТАЛЯЦІЮ, ВИКОРИСТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ ОТРИМАНІ ВНАСЛІДОК ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ.

12. Відсутність інших зобов'язань. Ця Угода не створює жодних зобов'язань із боку Постачальника та його ліцензіарів, окрім тих, що чітко визначено в цьому документі.

13. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. У МАКСИМАЛЬНО ДОЗВОЛЕНИХ РАМКАХ, ВИЗНАЧЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН ПОСТАЧАЛЬНИК, ЙОГО СПІВРОБІТНИКИ АБО ЛІЦЕНЗІАРИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ВТРАЧЕНІ ПРИБУТКИ, ДОХОДИ, ЗНИЖЕННЯ ОБСЯГІВ ПРОДАЖІВ АБО ВТРАТУ ДАНИХ, А ТАКОЖ ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПРИДБАННЯМ ЗАПАСНИХ ТОВАРІВ АБО ПОСЛУГ, ЗАПОДІЯНУ МАЙНУ ШКОДУ, ОСОБИСТУ ШКОДУ, ПРИПИНЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВТРАТУ ДІЛОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЧИ БУДЬ-ЯКІ СПЕЦІАЛЬНІ, ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, КОМЕРЦІЙНІ, ШТРАФНІ ЧИ ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, БУДЬ-ЯКИМ ЧИНОМ ОБУМОВЛЕНІ ДІЄЮ УГОДИ, ЦИВІЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ, НЕДБАЛІСТЬ АБО ІНШИЙ ФАКТ, ЩО ВИМАГАЄ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВНАСЛІДОК ВИКОРИСТАННЯ АБО НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НАВІТЬ ЯКЩО ПОСТАЧАЛЬНИКУ, ЙОГО ЛІЦЕНЗІАРАМ АБО ДОЧІРНІМ КОМПАНІЯМ ВІДОМО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ. В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ І ЮРИСДИКЦІЯХ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ВИНЯТКИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, АЛЕ ЇЇ МОЖЕ БУТИ ОБМЕЖЕНО. ТОБТО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСТАЧАЛЬНИКА, ЙОГО СПІВРОБІТНИКІВ, ЛІЦЕНЗІАРІВ АБО ДОЧІРНІХ КОМПАНІЙ ОБМЕЖУЄТЬСЯ СУМОЮ, ЯКУ ВИ СПЛАТИЛИ ЗА ЛІЦЕНЗІЮ.

14. Жодна умова цієї Угоди не має порушувати законні права будь-якої сторони, що виступає як клієнт, у тих випадках, коли вони їм суперечать.

15. Технічна підтримка. ФОП Ніколаєнко Сергій Сергійович або вповноважені нею треті сторони надають технічну підтримку на власний розсуд без жодних гарантій або заяв. Перед наданням технічної підтримки Користувач повинен створити резервні копії всіх поточних даних, програмного забезпечення та програмних засобів ФОП Ніколаєнко Сергій Сергійович або вповноважені нею треті сторони не несуть відповідальності за пошкодження або втрату даних, майна, програмного чи апаратного забезпечення, а також комерційні збитки, що виникають унаслідок надання технічної підтримки. ФОП Ніколаєнко Сергій Сергійович і/або вповноважені нею треті сторони залишають за собою право приймати рішення щодо того, чи належить проблема до обсягу послуг, які надаються в рамках технічної підтримки. ФОП Ніколаєнко Сергій Сергійович залишає за собою право на власний розсуд приймати рішення щодо відмови в наданні технічної підтримки, її призупинення чи скасування.

16. Передача Ліцензії. Програмне забезпечення може передаватися з однієї комп'ютерної системи на іншу, якщо такі дії не суперечать умовам Угоди. За умови дотримання положень Угоди Користувач має право остаточної передачі Ліцензії та всіх прав, що виникають унаслідок укладання цієї Угоди, іншому Користувачеві за згоди Постачальника, якщо (i) вихідний Користувач не зберігає жодних копій Програмного забезпечення; (іі) виконується пряма передача прав, наприклад, від вихідного Користувача до нового; (ііі) новий Користувач приймає від вихідного всі права, що надаються відповідно до умов цієї Угоди; (iv) вихідний Користувач надає новому документацію, що дозволяє підтвердити автентичність Програмного забезпечення відповідно до розділу 17.

17. Підтвердження автентичності ПЗ. Кінцевий користувач може підтвердити своє право застосовувати Програмне забезпечення одним із таких способів: 1) за допомогою ліцензійного сертифіката, наданого Постачальником або вповноваженою ним третьою особою; 2) за допомогою ліцензійної угоди в письмовій формі (якщо така укладалася); 3) надавши надісланий Постачальником електронний лист із ліцензійними даними (ім'я користувача та пароль).

18. Інформація про Кінцевого користувача та захист прав. Як Кінцевий користувач Ви дозволяєте Постачальнику передавати, обробляти й зберігати дані, які допомагають ідентифікувати Вас. Ви погоджуєтеся на те, щоб Постачальник використовував власні засоби, щоб перевірити, чи використовуєте Ви ПЗ відповідно до положень цієї Угоди. Ви також погоджуєтеся на передачу даних від ПЗ до Постачальника комп'ютерних систем або його партнерів із метою забезпечення функціональності ПЗ та надання дозволу на його використання, а також із метою захисту прав Постачальника. Після укладання цієї Угоди Постачальник або його бізнес-партнери матимуть право передавати, обробляти й зберігати важливі дані, що ідентифікують Вас, для виставлення рахунків, виконання цієї Угоди та передавання сповіщень і/або повідомлень на Ваш комп'ютер. Ви погоджуєтесь отримувати повідомлення та сповіщення про продукт, зокрема маркетингову інформацію. Ви завжди можете відмовитися від передавання таких даних. Докладніші відомості про конфіденційність і захист особистих даних можна переглянути на веб-сайті https://kramarsoft.com/Page.aspx?PID=18.

19. Надання ліцензії органам державної влади й уряду США. Програмне забезпечення надається органам державної влади, включно з урядом США, з урахуванням ліцензійних прав і обмежень, наведених у цій Угоді.

20. Контроль експорту та реекспорту. Імпорт і експорт Програмного забезпечення, Документації або її компонентів, включно з інформацією про Програмне забезпечення та його компоненти, має контролюватися на предмет відповідності юридичним нормам, що можуть бути введені відповідальними за це урядами в рамках чинного законодавства, зокрема законодавства США. Положення щодо контролю за експортом і обмеження для користувача, кінцевого використання та призначення, ухвалені урядом США й іншими урядами. . Ви погоджуєтеся чітко виконувати всі застосовні положення з імпорту й експорту та визнаєте, що берете на себе відповідальність за одержання ліцензій на експорт, реекспорт, передачу або імпорт Програмного забезпечення.

21. Примітки. Усі зауваження, Програмне забезпечення та Документацію слід надсилати за адресою: kramarsoft.com@gmail.com.

22. Застосовний закон. Ця Угода регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України. Користувач і Постачальник погоджуються, що суперечливі положення регулюючого законодавства та Конвенції Організації Об'єднаних Націй щодо контрактів для міжнародної торгівлі товарами не мають застосовуватися. Ви повністю погоджуєтеся, що розгляд будь-яких заяв до Постачальника чи суперечок із ним, які викликано цією Угодою, або заяв чи суперечок, будь-яким чином пов'язаних із використанням Програмного забезпечення, і прийняття відповідних рішень здійснюється окружним судом м. Стрий, а також підтверджуєте виконання юрисдикції вказаним судом.

23. Загальні положення. Якщо будь-яке з положень цієї Угоди юридично не дійсне або не має позовної сили, це не повинно впливати на законність інших положень Угоди. Вони повинні залишатися чинними й такими, що мають законну силу, відповідно до передбачених тут умов. Внесення змін до положень цієї Угоди може виконуватися лише в письмовій формі. Засвідчення здійснюється підписом уповноваженого представника Постачальника чи особи, якій у прямій формі юридично надано право виконувати такі обов'язки.

Це повна Угода між Вами й Постачальником, що стосується Програмного забезпечення та цілком заміняє будь-які попередні подання, обговорення, зобов'язання, зв'язки або рекламні матеріали, пов'язані із Програмним забезпеченням.

ДОДАТОК I ДО ЛІЦЕНЗІЙНОЇ УГОДИ З КІНЦЕВИМ КОРИСТУВАЧЕМ Kramarsoft

1. ВИЗНАЧЕННЯ

1.1 У цій угоді використовуються такі терміни:

"Інформація" Будь-яка інформація й дані, які шифруються чи дешифруються за допомогою програмного забезпечення.

"Продукти" Програмне забезпечення Kramarsoft й документація на нього.

"Kramarsoft" Програмне забезпечення, яке використовується для шифрування й дешифрування електронних даних.

1.2 Посилання на будь-яку особу в однині або будь-якому роді також включає посилання на таку особу у множині й усіх інших родах.

2. НАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ Й ОБОВ'ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА

За умови оплати ліцензії та прийняття й дотримання вами умов цієї угоди Постачальник надає вам невиключну ліцензію без права передачі на інсталяцію й використання програмного забезпечення для оплаченої кількості Користувачів (для кожного Користувача купується окрема ліцензія).

3. ДОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ КІНЦЕВОГО КОРИСТУВАЧА

3.1 Ви запевняєте й підтверджуєте, що виконуєте такі обов'язки:

3.2.1 зберігати Дані, захищати їх безпеку та створювати їх резервні копії;

3.2.2 створювати повні резервні копії всієї інформації й даних на комп'ютері (включно з критично важливими) перед інсталяцією Kramarsoft;

3.2.3 безпечно зберігати всі свої паролі й інші дані, потрібні для налаштування та використання програмного забезпечення, і створювати резервні копії всіх ключів шифрування, ліцензійних кодів, файлів ключів та інших даних на окремих носіях;

3.2.4 відповідати за наслідки використання продуктів (Постачальник не несе відповідальності за жодні збитки, шкоду та претензії, спричинені несанкціонованим чи помилковим шифруванням або дешифруванням інформації чи даних незалежно від місця їх збереження);

3.2.5 не використовувати Kramarsoft й інші пов'язані продукти в зонах, які вимагають відмовостійких захисних систем або мають високий рівень ризику (небезпеки), зокрема на атомних електростанціях і бойових комплексах, у системах управління, зв'язку, аеронавігації, оборони, життєзабезпечення та моніторингу стану хворих (незважаючи на те, що Постачальник ужив усіх розумних заходів, щоб гарантувати цілісність і безпеку своїх продуктів);

3.2.6 стежити за тим, щоб рівень безпеки та шифрування, забезпечуваний продуктами, відповідав вашим вимогам;

3.2.7 під час використання продуктів дотримуватись усіх чинних законів і нормативно-правових актів України або іншої країни, регіону чи штату, де застосовуються продукти, попередньо переконавшись, що на ці продукти не поширюються жодні державні ембарго;

3.2.8 безпечно зберігати всі дані, потрібні для налаштування та використання програмного забезпечення (паролі тощо), і створювати резервні копії всіх ключів шифрування, кодів активації й інших даних на окремих носіях;

3.2.9 звільнити Постачальника від відповідальності за будь-які збитки, витрати, шкоду та претензії, спричинені втратою, крадіжкою, пошкодженням, знищенням паролів, даних налаштування, ключів шифрування, кодів активації ліцензій та інших даних, створених або збережених під час використання програмного забезпечення, або зловживанням такими даними.

Додаток 1 застосовується виключно до Кінцевих користувачів Kramarsoft.

ДОДАТОК II ДО ЛІЦЕНЗІЙНОЇ УГОДИ З КІНЦЕВИМ КОРИСТУВАЧЕМ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Kramarsoft

1. Ви не маєте права:

А. Використовувати Програмне забезпечення Kramarsoft  для критично важливих програм, від яких залежать людські життя чи безпека власності. Ви визнаєте, що Програмне забезпечення Kramarsoft  не призначено для таких цілей, а його відмова в разі застосування з такими програмами може призвести до смерті, травми чи серйозної шкоди майну або навколишньому середовищу, і Постачальник не несе відповідальності за такі наслідки.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ KRAMARSOFT  НЕ СТВОРЕНО, НЕ ПРИЗНАЧЕНО ТА НЕ ЛІЦЕНЗОВАНО ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В НЕБЕЗПЕЧНИХ СЕРЕДОВИЩАХ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬ ВІДМОВОСТІЙКИХ ЗАСОБІВ УПРАВЛІННЯ, ЗОКРЕМА В ГАЛУЗІ ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВА, ОБСЛУГОВУВАННЯ Й ЕКСПЛУАТАЦІЇ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ, БОЙОВИХ КОМПЛЕКСІВ, А ТАКОЖ СИСТЕМ ЗВ'ЯЗКУ, АЕРОНАВІГАЦІЇ, КЕРУВАННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ І ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ПОСТАЧАЛЬНИК ПРЯМО ЗАЯВЛЯЄ, ЩО НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ЯВНИХ І ОПОСЕРЕДКОВАНИХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ТАКИХ ЦІЛЕЙ.

Б. Використовувати Програмне забезпечення Kramarsoft  способом, який порушує цю угоду або закони України чи вашої юрисдикції. Зокрема, забороняється застосовувати Програмне забезпечення Kramarsoft для виконання чи пропаганди незаконних дій, наприклад завантаження шкідливого вмісту, матеріалів, які можна використати для незаконних дій, або вмісту, що будь-яким чином порушує закон або права третіх осіб (включно з правами на об'єкти інтелектуальної власності), для спроб отримати доступ до облікових записів у Системі збереження даних (у контексті цієї угоди "Система збереження даних" визначається як середовище збереження даних, яким керує Постачальник або третя особа, через яке синхронізуються дані користувачів і в якому зберігаються резервні копії цих даних) або облікових записів та інформації інших користувачів Програмного забезпечення Kramarsoft або Системи збереження даних. У разі порушення вами будь-якого з цих положень Постачальник має право негайно розірвати цю угоду, покласти на вас відповідальність за відшкодування збитків (якщо таке знадобиться) і вжити потрібних заходів для того, щоб ви більше не змогли використовувати Програмне забезпечення Kramarsoft, без відшкодування вам його вартості.

2. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ KRAMARSOFT ПОСТАЧАЄТЬСЯ НА УМОВАХ "ЯК Є", БЕЗ ЖОДНИХ ПРЯМИХ І НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ. ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО КОРИСТУВАТИМЕТЕСЯ НИМ НА ВЛАСНИЙ СТРАХ І РИЗИК. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ОБМЕЖЕНУ ДОСТУПНІСТЬ СЛУЖБИ, УТРАТУ Й ПОШКОДЖЕННЯ ДАНИХ (ВКЛЮЧНО З ТИМИ, ЩО НАДСИЛАЮТЬСЯ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ KRAMARSOFT У ЗОВНІШНІ СИСТЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ ДЛЯ СИНХРОНІЗАЦІЇ ТА СТВОРЕННЯ РЕЗЕРВНИХ КОПІЙ). ЯКЩО ПОСТАЧАЛЬНИК НА ВЛАСНИЙ РОЗСУД ВИРІШИТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ ТАКУ СТОРОННЮ СИСТЕМУ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ, ВЕБ-САЙТ, ВЕБ-ПОРТАЛ, СЕРВЕР АБО СЛУЖБУ, ВІН У ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЯКІСТЬ, БЕЗПЕКУ ТА ДОСТУПНІСТЬ ЇХ РОБОТИ, А ТАКОЖ БУДЬ-ЯКІ ПОРУШЕННЯ ТРЕТЬОЮ ОСОБОЮ СВОЇХ ДОГОВІРНИХ І ПРАВОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ТАК САМО ЯК І ФІНАНСОВІ Й ІНШІ ЗБИТКИ, ШКОДУ, УТРАЧЕНУ ВИГОДУ Й БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ВТРАТИ, ПОНЕСЕНІ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ПОСТАЧАЛЬНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВМІСТ ДАНИХ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬСЯ, НАДСИЛАЮТЬСЯ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ KRAMARSOFT АБО СИСТЕМОЮ ЗБЕРЕЖЕННЯ. ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ПОСТАЧАЛЬНИК НЕ МАЄ ДОСТУПУ ДО ВМІСТУ ЦИХ ДАНИХ І, ВІДПОВІДНО, ЗМОГИ ВІДСТЕЖУВАТИ Й ВИДАЛЯТИ НЕЗАКОННІ МАТЕРІАЛИ.

Постачальник володіє всіма правами на покращення, оновлення та виправлення Програмного забезпечення Kramrsoft(далі "Покращення"), навіть створені на основі ідей, пропозицій або відгуків, поданих вами в будь-якій формі, а ви при цьому не маєте права на жодну компенсацію, гонорар або відрахування.

3. Додаткове обмеження відповідальності.

ОРГАНІЗАЦІЇ Й ЛІЦЕНЗІАРИ ПОСТАЧАЛЬНИКА НЕ НЕСУТЬ ПЕРЕД ВАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЖОДНІ ПРЕТЕНЗІЇ Й ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (ЗАКОННІ АБО ЗАСНОВАНІ НА ПРАВІ СПРАВЕДЛИВОСТІ), ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ KRAMARSOFT ВАМИ ТА ТРЕТІМИ ОСОБАМИ, КОРИСТУВАННЯМ АБО НЕКОРИСТУВАННЯМ ПОСЛУГАМИ ДИЛЕРІВ І ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ФІРМ, ПРОДАЖЕМ АБО ПРИДБАННЯМ БУДЬ-ЯКИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ.

ОРГАНІЗАЦІЇ Й ЛІЦЕНЗІАРИ ПОСТАЧАЛЬНИКА НЕ НЕСУТЬ ПЕРЕД ВАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЖОДНІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ПОБІЧНІ, ФАКТИЧНІ ТА ВИПАДКОВІ ЗБИТКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З БУДЬ-ЯКИМ СТОРОННІМ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ, ОТРИМАНИМИ ЧИ НАДАНИМИ ЧЕРЕЗ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ KRAMARSOFT ДАНИМИ, ВИКОРИСТАННЯМ АБО НЕМОЖЛИВІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ KRAMARSOFT (А ТАКОЖ ДОСТУПОМ АБО НЕМОЖЛИВІСТЮ ДОСТУПУ ДО ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ), НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ ЗАСНОВАНІ ЗАКОННІ ПРЕТЕНЗІЇ ПРО ТАКУ ШКОДУ НА ПРАВІ СПРАВЕДЛИВОСТІ. ЦЕ ПОЛОЖЕННЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА ДЕЯКІ ВИДИ ЗБИТКІВ, ЗОКРЕМА ПОВ'ЯЗАНІ З УТРАЧЕНОЮ КОМЕРЦІЙНОЮ ВИГОДОЮ, ТРАВМАМИ, ПОШКОДЖЕННЯМ МАЙНА, ПРОСТОЯМИ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, УТРАТОЮ ДІЛОВОЇ ЧИ ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ. ЯКЩО ЗАКОН ВАШОЇ ЮРИСДИКЦІЇ НЕ ДОПУСКАЄ ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПРЯМІ ТА ВИПАДКОВІ ЗБИТКИ, ПОСТАЧАЛЬНИК НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МІНІМАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ, ВИЗНАЧЕНОМУ ЧИННИМ ЗАСТОСОВНИМ ЗАКОНОМ.

ПОСТАЧАЛЬНИК МОЖЕ КОЛИ ЗАВГОДНО БЕЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗМІНЮВАТИ Й ВИЛУЧАТИ ПАРАМЕТРИ, МОЖЛИВОСТІ Й ФУНКЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ KRAMARSOFT, А ТАКОЖ ВИКОРИСТОВУВАНІ В НЬОМУ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СПОСІБ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ.

СТОРОНИ ПОГОДЖУЮТЬСЯ, ЩО В РАЗІ ВИЗНАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ЦІЄЇ СТАТТІ НЕДІЙСНИМИ (НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПРИЧИНИ) ЧИ ВИЗНАННЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА ВІДПОВІДАЛЬНИМ ЗА ЗБИТКИ, ШКОДУ ТОЩО ЗГІДНО З ЧИННИМ ЗАСТОСОВНИМ ЗАКОНОМ ОБСЯГ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОСТАЧАЛЬНИКА ПЕРЕД ВАМИ БУДЕ ОБМЕЖЕНО ЗАГАЛЬНОЮ СУМОЮ ЗДІЙСНЕНИХ ВАМИ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ПЛАТЕЖІВ.

ВИ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЕСЯ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПОСТАЧАЛЬНИКУ ТА ЙОГО СПІВРОБІТНИКАМ, ДОЧІРНІМ ОРГАНІЗАЦІЯМ, БРЕНДАМ, ФІЛІАЛАМ ТА ІНШИМ ПАРТНЕРАМ ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ І ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ У РАЗІ БУДЬ-ЯКИХ ПРЕТЕНЗІЙ ТРЕТІХ ОСІБ (ВКЛЮЧНО З ВЛАСНИКАМИ ПРИСТРОЇВ І СТОРОНАМИ, ЧИЇ ПРАВА БУЛО ПОРУШЕНО ВИКОРИСТАННЯМ ДАНИХ У ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ KRAMARSOFT ЩОДО ШКОДИ, ЗБИТКІВ, ВИТРАТ, ПЛАТЕЖІВ І ЗБОРІВ, ПОНЕСЕНИХ АБО ЗДІЙСНЕНИХ У РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ KRAMARSOFT, І ГАРАНТУВАТИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ЦИМИ ТРЕТІМИ ОСОБАМИ.

4. Дані у Програмному забезпеченні Kramarsoft.

Усі введені вами дані, які зберігаються в базі даних Програмного забезпечення Kramarsoft, за замовчуванням (якщо ви самі не зміните цей параметр) записуються на комп'ютер або вибраний вами пристрій збереження даних. Ви визнаєте, що в разі видалення чи пошкодження бази даних або інших файлів Програмного забезпечення Kramarsoft  усі збережені в них дані буде втрачено без можливості відновлення, і приймаєте цей ризик. Той факт, що ваші особисті дані зашифровано на комп'ютері, не означає, що їх не може вкрасти чи неправомірно використати особа, яка дізнається ваш головний пароль або отримає доступ до вибраного активаційного пристрою для відкривання бази даних. Ви несете відповідальність за безпеку всіх використовуваних вами методів доступу до даних.

Передача особистих даних Постачальнику чи в Систему збереження

Програмне забезпечення Kramarsoft  може передавати або надсилати через Інтернет особисті дані зі своєї бази (паролі, облікові записи, дані для входу, особистості) у Систему збереження. Це робиться тільки за умови ввімкнення вами відповідного параметра й виключно з метою вчасної синхронізації та створення резервних копій даних. Використання Програмного забезпечення Kramarsoft  для підставляння паролів, даних для входу й іншої інформації в онлайн-форми вимагає передачі таких відомостей через Інтернет на вказаний вами веб-сайт. Такі операції передачі ініціюєте саме ви, а не Програмне забезпечення Kramarsoft, тому Постачальник не відповідає за їх безпеку. Передача будь-яких даних через Інтернет (незалежно від того, чи пов'язано їх із Програмним забезпеченням Kramarsoft) здійснюється на ваш власний розсуд і ризик, і ви несете повну відповідальність за будь-яку шкоду своїй комп'ютерній системі чи втрату інформації, спричинену завантаженням таких даних і (або) використанням веб-сайтів. Постачальник рекомендує регулярно створювати резервні копії бази даних та інших конфіденційних файлів на зовнішніх носіях, щоб мінімізувати ризик утрати цінної інформації. Постачальник не надає допомоги з відновленням утрачених або пошкоджених даних. Будь-які послуги резервного копіювання файлів користувацьких баз даних, які надаються Постачальником на випадок пошкодження чи видалення файлів на ПК користувачів, не передбачають жодних гарантій і відповідальності перед вами з боку Постачальника.

Програмне забезпечення Kramarsoft жодним чином НЕ ВІДСТЕЖУЄ веб-сайти, які ви переглядаєте в Інтернеті, і відповідно НЕ ЗБИРАЄ інформацію про них і журнали ваших браузерів і нікому НЕ НАДСИЛАЄ такі відомості.

Використовуючи Програмне забезпечення Kramarsoft, ви погоджуєтеся, що періодично воно може звертатися до серверів Постачальника, щоб перевіряти ліцензійну інформацію й шукати виправлення, пакети оновлень тощо для покращення, обслуговування, зміни чи вдосконалення роботи Програмного забезпечення Kramarsoft. При цьому Програмне забезпечення може надсилати загальні відомості про систему, пов'язані з роботою Kramarsoft.

5. Інформація про видалення й інструкції.

Перш ніж видаляти Програмне забезпечення Kramarsoft, ви повинні експортувати з бази даних усі відомості, які хочете зберегти.

Додаток 2 застосовується виключно до Кінцевих користувачів Kramarsoft.